Hoe kunt u ons ondersteunen?

Eénmalige giften zijn uiteraard welkom.

U kunt donateur worden voor elk bedrag van uw keuze.

Sponsor worden kan door één of meer kind-plaatsen op de Sherpa School te financieren. De jaarlijkse kosten voor een dagscholier bedragen rond €175 en voor een inwonend kind rond de €400 (prijspeil 2012).

Aan de Vriendenstichting kan een legaat worden toegekend. Dit legaat wordt in zijn geheel vrijgesteld van schenkingsbelasting. Voor informatie daarover kunt u ons bellen

Alle donateurs en sponsoren ontvangen elk jaar rond kerst een nieuwsbrief over de ontwikkelingen op de Sherpa School en de financiële verantwoording. Deze nieuwsbrieven kunt u altijd teruglezen op deze website.

De ANBI-regeling

Uw bijdrage aan onze stichting kunt u onder voorwaarden aftrekken van uw inkomstenbelasting. De stichting is sinds haar oprichting in 2001 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals  bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, door de belastingdienst Ondernemingen te ’s Hertogenbosch. Het registratienummer (RSIN/fiscaal nummer) is 816044971.

Als u ten minste vijf jaar achter elkaar schenkt en uw donaties laat vastleggen, dan zijn deze bedragen altijd volledig aftrekbaar. De fiscus betaalt zo een aanzienlijk deel van uw gift mee, afhankelijk van uw hoogste belastingschijf. De precieze voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Gebruik hiervoor deze link.

Geeft u ook aan andere ANBI-instellingen? Dan is het goed om te weten dat al uw giften aan ANBI-instellingen gezamelijk kunnen worden afgetrokken voor zover zij samen meer bedragen dan 1% van uw belastbaar inkomen. Dit geldt ook zonder notariële akte of overeenkomst.

Notariële acte of onderhandse schenkingsovereenkomst

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met onze instelling. Bij het sluiten van een onderhandse overeenkomst bent u niet gebonden aan een minimum sponsorbedrag. Dit blijft alleen zo bij het doen opstellen van een notariële akte.

Indien u een onderhandse overeenkomst wilt sluiten, kunt u hiernaast het benodigde formulier downloaden of contact met ons opnemen. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier naar ons toesturen door het te scannen en te e-mailen of door het in tweevoud per post te versturen. Ter bevestiging ontvangt u één overeenkomst terug, door ons ondertekend en voorzien van een unieke code. U hebt de overeenkomst nodig bij het doen van de belastingaangifte, de inspecteur kan erom vragen. De unieke code en ons registratienummer maken toezicht en controle door de Belastingdienst mogelijk. NB. Bij een schenking door ‘partners’ moeten beide partners de overeenkomst tekenen!

Een notariële akte is ook mogelijk. Bij een jaarlijkse donatie van € 200,- of meer stelt een bevriende notaris de akte op onze kosten voor u op. Voor meer informatie zie: ‘Aanvraagformulier notariële akte’.

Giften overmaken

Maak uw gift over op bankrekening NL32 INGB 0009 1955 29 (IBAN) t.n.v. “Vrienden v Bright Horizon Childr”.[Gebruik graag exact deze omschrijving vanwege eisen van de bank]. De BIC-code is INGBNL2A.

Jaarlijkse giften van donateurs en sponsors ontvangen wij liefst vóór 1 december van het betreffende jaar, bij voorkeur in één keer. Het is mogelijk om automatische overboeking te gebruiken, om zelf het geschikte moment te kiezen, en om gespreid te betalen. U ontvangt geen acceptgirokaart.

Zorgt u alstublieft dat uw adres bij ons bekend is, alleen dan kunnen we u bedanken en informeren over ontwikkelingen!