De vriendenstichting

In 2001 is de “Stichting Vrienden van Bright Horizon Children’s Home in Nepal” opgericht. Het doel is om via vrienden en bekenden sponsoren en donateurs te werven voor kinderen die in Nepal op de scholen zitten van de de Zwitsers- Nepalese ‘Bright Horizon Children’s Home Trust’. Het idee hierachter was om een goed bestaand initiatief te steunen, en niet zelf een hele nieuwe school en tehuis te beginnen met alle zorgen en verantwoordelijkheden van dien.

In 2001 zijn enkelen van ons in het Bright Horizon Children’s Home in Kathmandu te gast geweest. Na het zien van het kindertehuis en de school waren we erg onder de indruk van de enthousiaste inzet en de professionaliteit van de staf aldaar.

Historie

Aanvankelijk zijn wij slechts ondersteunend geweest voor de bestaande Zwitsers-Nepalese organisatie. De leiding van het gehele project en het beheer van alle gelden zou in handen van het bestuur van de Bright Horizon Trust blijven. Vanuit Nederland werden van meet af aan echter vooral sponsoren en donateurs gezocht voor de Sherpa School in Bamti-Bhandar. Dit was op verzoek van het bestuur van de Trust, die de Sherpa School een jaarlijkse bijdrage had toegezegd. Het schoolgebouw van de Sherpa School is een gift geweest van deze Trust. In de eerste jaren zijn ook enkele grote donaties vanuit de Nederlandse Vriendenstichting naar de Bright Horizon School in Kathmandu gegaan.

Sinds 2009 zijn wij, na uitgebreid overleg met de Zwitserse Trust én de Sherpa School, overgegaan op een rechtstreekse verbinding tussen de Nederlandse Vriendenstichting en de Sherpa School in Bamti, zonder verdere tussenkomst en bemoeienis van de Zwitserse Trust. De ondersteuning van de Sherpa School is sindsdien onze verantwoordelijkheid, zonder dat wij overigens een jaarlijks vaststaand bedrag voor de ondersteuning kunnen of willen toezeggen.

De financiën

De gelden van de Vriendenstichting zijn vooral bedoeld voor de dagelijkse exploitatie van de Sherpa School. Alle ontvangen gelden worden eenmaal per jaar overgemaakt in maart voor de exploitatie van het erop volgende schooljaar, dat in Nepal van april tot april loopt. Sinds 2009 gaat het dus rechtstreeks naar de Sherpa School, om onnodige transferkosten te besparen. De Sherpa School stuurt eens per jaar de jaargegevens inclusief financiële verantwoording naar ons toe. Alle gedoneerde gelden komen geheel ten goede aan het project. Overhead- kosten zijn minimaal, alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Samenwerkende organisaties

Onze Nederlandse “Stichting Vrienden van Bright Horizon Children’s Home Nepal” is niet de enige die de Sherpa School in Bamti-Bhandar ondersteunt. De andere organisaties zijn:

De Duitse stichting “Kinderhilfe Nepal/Indien e.V.” staat onder leiding van mevr. Jutta Schaut. Zij onderhoudt vrij intensief contact met de school over de exploitatie en ook het onderwijs. Hun website is: www.Sherpa-Schule-Bamti.de.

Verder biedt de Britse mv. Layla Paterson – met vrienden-stichting “The Buddha Memorial Children’s Home Trust” – een belangrijke ondersteunende rol in financiële en beleidsmatige zin. Hun website is: www.helpingnepalschildren.org/index.php/who-we-are

Gegevens voor ANBI

Het bestuur

Mw. Gabriëlle Kerkhoff-Kranendonk, voorzitter
adres: Heijinksweg 42, 7471 JJ Goor,  Tel: 0547-260414

Mw. Lies Kerkhoff, secretaris-penningmeester
adres: Heijinksweg 42, 7471 JJ Goor

Mw. Maria Kranendonk
adres: Breemarsweg 479, 7555 KA Hengelo

Mw. Pietie Krabbendam-Roobol
adres: Schoolstraat 20, 7471 WX Goor,  Tel: 0547-271659

Mw. Rita Wever-Spoelstra
adres: Haarboerhorst 36, 7531 LH Enschede,  Tel: 053-4308554

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Contactgegevens

 
Uniek internet adres www.sherpaschool.nl
Naam stichting Stichting Vrienden van Bright Horizon’s Children’s Home in Nepal
RSIN nummer 8160.44.971
Adres Heijinksweg 42
Postcode 7471 JJ
Plaats GOOR
Land Nederland