Adresgegevens

naam: Stichting Vrienden van Bright Horizon’s Children’s Home in Nepal
postadres: Heijinksweg 42, 7471 JJ GOOR
telefoon: 0547-260414
email: info@sherpaschool.nl
web: www.sherpaschool.nl
bankrekening: NL32 INGB 0009195529 t.n.v. “Vrienden v Bright Horizon Childr” te Goor
nummer KvK: 08103185 [KvK Enschede]

Contactformulier